CV/Rekomendacje

Dorobek zawodowy w zakresie pracy konserwatorskiej:

1998-2016: wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich ponad 500 obiektów z dziedziny malarstwa na różnych podłożach (w tym malarstwa ściennego), rzeźby polichromowanej drewnianej i kamiennej, płaskorzeźb, ołtarzy.
Ważniejsze realizacje ostatnich lat:

2016: wykonanie rekonstrukcji średniowiecznego obrazu ołtarzowego „Koronacja Najświętszej Marii Panny”, namalowanego w 2 poł. XVI w., pochodzącego z Bierunia Starego, będącego niegdyś w posiadaniu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Obraz zaginął w czasie II wojny światowej.

2015: konserwacja ołtarza z rzeźbiarskim przedstawieniem Piety, z kościoła pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach-Lipinach. Konserwacja rzeźby drewnianej z niezachowaną warstwą malarską, z kościoła pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Konserwacja drewnianej rzeźby „Św. Franciszek”, z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Konserwacja obrazu „Matka Boska z Dzieciątkiem”, z kościoła pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach. Konserwacja rzeźby „Chrystus Ukrzyżowany”, z kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Tychach. Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Tychach. Konserwacja 14 stacji drogi krzyżowej, odlewanych w metalu i polichromowanych, z kościoła pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach-Lipinach.

2014: konserwacja figury św. Jacka, z kościoła p.w. Św. Józefa Robotnika w Katowicach. Konserwacja obrazu „Św. Barbara” końcowe prace, z kościoła pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach. Konserwacja ołtarza bocznego, wraz z rzeźbami i obrazami, z parafii Św. Klemensa w Lędzinach. Konserwacja obrazu „Adoracja Matki Bożej z Gildów”, z kościoła pw. św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli. Konserwacja figury Chrystusa Ukrzyżowanego, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Mikołowie. Konserwacja rzeźb z przedstawieniem aniołów, zachowane elementy oryginalnego ołtarza, dla kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Konserwacja rzeźby z przedstawieniem Matki Boskiej z parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Konserwacja rzeźby z przedstawieniem Jana Chrzciciela, z parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Odnowienie figury „Matka Boska” z kościoła pw. Św. Kazimierz Królewicza w Katowicach. Konserwacja rzeźby „ Św. Józef” końcowe prace, z parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Konserwacja figury „Św. Florian”, dla kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Konserwacja rzeźby „Matka Boska”, dla kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Konserwacja krzyża wraz z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego , dla kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Michałkowicach.

2013: konserwacja 14 obrazów na płótnie, stacji drogi krzyżowej, z kościoła pw. Św. Klemensa w Lędzinach. Konserwacja obrazu na płótnie autorstwa Ludwika Konarzewskiego z parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kobyli. Rekonstrukcja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach-Lipinach. Konserwacja obrazów na płótnie: „Św. Józef”, „Św. Barbara”, „Św. Augustyn”, z parafii pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach-Lipinach. Rekonstrukcja ołtarza głównego w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich. Konserwacja rzeźb: „Św. Franciszek”, „Antoni” i „Św. Jacek”, z parafii pw. Świętego Józefa Robotnika w Katowicach.

2012: konserwacja ołtarza wraz z obrazem, z kaplicy Domu Emerytalnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Boromeusza w Żorach. Konserwacja obrazu tablicowego: „Zmartwychwstanie Chrystusa”, wł. Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Konserwacja obrazu: „Matka Boska z Dzieciątkiem”, wł. Parafii Św. Apostołów Mateusza i Macieja w Raciborzu-Brzeziach. Konserwacja czternastu obrazów na płótnie, stacji drogi krzyżowej, z parafii Św. Jacka w Rydułtowach. Konserwacja rzeźby: „Św. Jadwiga”, wł. Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach. Konserwacja obrazu tablicowego pt. „Św. Jan Nepomucen”, wł. Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Wodzisławiu Śląskim Kokoszycach.

2011: konserwacja rzeźby „Chrystus w Ogrójcu”, z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Konserwacja neobarokowego ołtarza, z kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Tychach. Konserwacja ołtarza oraz rzeźb, z kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Wodzisławiu Śląskim Kokoszycach. Konserwacja XIX-wiecznego ołtarza, z kaplicy Sióstr Boromeuszek w Żorach. Konserwacja XIX obrazu „Matka Boska Bolesna”, z kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach.

2010: konserwacja średniowiecznej rzeźby „Pieta”, z kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej z Rybnika oraz średniowiecznych kwater z przedstawieniem scen Nowego Testamentu, z tego samego kościoła.

Dorobek zawodowy w zakresie pracy artystycznej
– wystawy zbiorowe
2003/2004: „Sztuka konserwacji”, Biuro Wystaw Artystycznych, Bydgoszcz.
2003: Wystawa SChAP (Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków), Stara Kordegarda, Warszawa, Zapiecek u Jędrysa, Wisła, Espace Matisse, Creil (Francja).
2003: V Jesienna Wystawa SChAP, Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów.
2003: „Konserwator, Twórca, Dzieło”, Muzeum Zagłębia, Będzin, Muzeum Miejskie, Prudnik, Muzeum Miejskie, Kłodzk.
2003: „Sztuka konserwacji”, Muzeum Archidiecezjalne, Warszawa.
2002: „Malarstwo, grafika, rzeźba”, wystawa SChAP, Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów, Galeria Sztuki Współczesnej, Kołobrzeg.
-wystawy indywidualne
2005: „Autoportret”, Galeria Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice.

Wyróżnienia i nagrody
1999: wyróżnienie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 1998.
1996: stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
1995: stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Beznazwy-1

Scan dyplomd