Realizacje

c

Rekonstrukcje i kopie obrazów        

t

Konserwacje rzeźb polichromowanych, złoconych

ccc

Konserwacje malarstwa sztalugowego na wszelkiego typu podłożach, w tym oleodruków wraz z ramami.